GuidePedia

0
Phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu nội kiểm - QUANGLAB - IQC
Phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu nội kiểm - QUANGLAB - IQC

Bạn đọc thân mến! Trong bài viết hôm trước mình đã giới thiệu Ứng dụng quản lý dữ liệu, p...

Read more »

0
Những khái niệm cơ bản về tiêu chuẩn ISO 15189:2012
Những khái niệm cơ bản về tiêu chuẩn ISO 15189:2012

Chắc hẳn các bạn đã từng nghe đến cụm từ “Phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189”, nhưng có...

Read more »

2
Ứng dụng quản lý dữ liệu, phân tích QC và vẽ biểu đồ Levey-Jennings trên Excel
Ứng dụng quản lý dữ liệu, phân tích QC và vẽ biểu đồ Levey-Jennings trên Excel

Ứng dụng quản lý dữ liệu,  phân tích QC và vẽ biểu đồ Levey-Jennings

Read more »

0
Hình ảnh các cấu trúc khác trong nước tiểu
Hình ảnh các cấu trúc khác trong nước tiểu

Trong 4 vài viết trước mình đã trình bày về hình ảnh của: - Hình ảnh các tế bào trong nước tiểu . - ...

Read more »

2
Hình ảnh các trụ niệu trong nước tiểu
Hình ảnh các trụ niệu trong nước tiểu

Tiếp tục các bài viết hôm trước về: - Hình ảnh các tế bào trong nước tiểu . - Hình ảnh các...

Read more »

0
Hình ảnh các tinh thể trong nước tiểu có tính kiềm
Hình ảnh các tinh thể trong nước tiểu có tính kiềm

Trong các bài viết trước mình đã đưa ra các hình ảnh về tế bào trong nước tiểu , các tinh thể trong...

Read more »

1
Hình ảnh các tinh thể trong nước tiểu có tính acid
Hình ảnh các tinh thể trong nước tiểu có tính acid

Tiếp theo bài trước về hình ảnh các tế bào trong nước tiểu . Hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp các hình ...

Read more »
 
 
Top